Skivak Custom Publishing

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Kraków Airport – Magazyn lotniskowy

Koncepcja i realizacja magazynu customowego

„Airgate” to 64-stronicowy dwujęzyczny (angielsko-polski) dwumiesięcznik, który realizujemy dla lotniska Kraków-Balice. Magazyn ukazuje się w nakładzie 15 tys. egzemplarzy i dostępny jest na terenie całego krakowskiego lotniska oraz w wybranych punktach miasta Krakowa. Odpowiadamy za pełną realizację magazynu. Przygotowujemy koncepcję redakcyjną, graficzną, skład, DTP, druk oraz dystrybucję.

Magazyn jest poświęcony głównie tematyce podróżniczej, lifestyle’owej i biznesowej. Realizując koncepcję redakcyjną każdego wydania, współpracujemy z podróżnikami, dziennikarzami i influencerami. „Airgate” zarówno pełni funkcję narzędzia w komunikacji lotniska z pasażerami, jak i posiada cechy magazynu inspiracyjnego i promującego region małopolski.

Poza trzema głównymi działami: „Podróże”, „Styl życia” oraz „Biznes”, w „Airgate” znajduje się także dział „Zoom”, który nastawiony jest na promocję Małopolski i Krakowa.

Złota
Nagroda
2015

Za profesjonalizm i wyrafinowany layout