Skivak Custom Publishing

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Raben – Magazyn B2B

Projekt i realizacja magazynu eksperckiego

CEL DZIAŁAŃ
Wzmocnienie pozycjonowania Grupy Raben, kształtowanie eksperckiego, profesjonalnego wizerunku firmy, będącej liderem w swojej kategorii.

REALIZACJA
Wykorzystanie custom publishingu do realizacji założonego celu. Magazyn „On the Way” wyróżnia merytoryczny, branżowy content, nowoczesny skład graficzny i ekologiczne rozwiązania w zakresie produkcji. Jest on skierowany do partnerów biznesowych Grupy.

ZAKRES WSPÓŁPRACY
Stworzenie layoutu, redakcja i korekta tekstów, tłumaczenie na 2 języki (niemiecki, angielski), skład graficzny, druk. Magazyn liczy 32 strony.

„On the Way” to magazynem branży logistycznej, który wspiera wizerunek Grupy Raben w 12 europejskich krajach.