Skivak Custom Publishing

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Tesco – Magazyn lifestyle’owy B2C

Projekt i realizacja magazynu customowego o tematyce alkoholowej

CEL PROJEKTU
Wsparcie sprzedaży kategorii alkoholi dostępnych w sklepach sieci Tesco.

REALIZACJA
Stworzenie koncepcji oraz realizacja wysokonakładowego kwartalnika klienckiego pt. „Magazyn Alkohole”. Misją magazynu, oprócz informowania o ofercie, jest podnoszenie świadomości czytelników o produktach alkoholowych i kształtowanie kultury ich spożywania.

ZAKRES WSPÓŁPRACY
Skład graficzny; przygotowywanie treści (we współpracy z wieloma ekspertami: sommelierami, piwowarami, stowarzyszeniami działającymi na rynku alkoholowym); sprzedaż powierzchni reklamowej w magazynie; druk i dystrybucja.

PODSTAWOWE DANE
Nakład: 100 tys. egzemplarzy; częstotliwość: 4 wydania w roku; objętość: 68 stron

Magazyn istnieje od 2012 r. i został wielokrotnie nagrodzony w branżowych konkursach za skład graficzny oraz profesjonalny content.

Srebrna
Nagroda
2016

Za różnorodność treści, dopasowanych do odbiorców, wiarygodny dobór ekspertów i angażujące quizy edukacyjne

Srebrne
Szpalty
2014

Za edukację o produktach i ich historii

Srebrne
Szpalty
2013

Za wysoki poziom estetyczny i profesjonalny content