Skivak Custom Publishing

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Tesco – Magazyn parentingowy B2C

Projekt i realizacja magazynu customowego

„Tesco Loves Baby” jest parentingowym magazynem skierowanym do młodych i przyszłych rodziców. Magazyn od 2013 roku ukazuje się w cyklu półrocznym. W pełni odpowiadamy za koncepcję redakcyjną, koncepcję graficzną, skład, druk i dystrybucję każdego wydania. Magazyn „Tesco Loves Baby jest wydawnictwem, które dostępne jest zarówno w Polsce, jak i w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Magazyn wsparty jest komunikacją online oraz aplikacją Tap2C, która rozszerza treści magazynu o dodatkowy, różnorodny content.

Głównym celem magazynu jest informowanie, edukowanie i wspieranie rodziców w zakresie karmienia i opieki nad dzieckiem w pierwszych dniach jego życia. „Tesco Loves Baby”, dzięki wysoce eksperckiemu contentowi, zamieszczanym w każdym numerze kuponom zniżkowym oraz organizowanym przez nas konkursom, jest skutecznym narzędziem budowania społeczności młodych rodziców wokół marki Tesco.

Czytelnicy szczególnie cenią sobie magazyn „Tesco Loves Baby” ze względu na ciekawy, merytoryczny oraz lifestyle’owy content. „Tesco Loves Baby” od początku stał się nieodzownym elementem budowania wizerunku Tesco jako sieci sklepów, które wspierają rodziców w opiece nad ich dziećmi.

Brązowa
Nagroda
2015

Za konsekwencję i kontynuację konceptu